Hypertensief spoedgeval

Links

Literatuur

Gerelateerde onderwerpen

volgt

interne.nl extra informatie*

in samenwerking met Nick van Es

Hypertensief spoedgeval

 • Hypertensief spoedgeval is hypertensie waarbij directe bloeddrukverlaging noodzakelijk is om acute hypertensie-gemedieerde orgaanschade te voorkómen (hart, aorta, hersen, nieren, retina)

 • Hypertensieve urgentie bestaat niet meer

 • Wanneer aan denken?

  • Bloeddruk >200 mmHg of diastolisch >120 mmHg of een recent gedocumenteerde sterke bloeddrukstijging in combinatie met klachten van hoofdpijn en/of visusstoornissen

  • Een sterk verhoogde bloeddruk en acute neurologische of cardiale klachten: pijn op de borst, pijn tussen schouderbladen, dyspnoe, neurologische uitvalsverschijnselen, verminderd bewustzijn

 • Maligne hypertensie leidt tot endotheelactivatie door shear stress met loslating endotheelcellen en activatie stolling door subendotheliaal TF als gevolg. Daardoor fragmentocyten, hoog LDH en milde trombopenie. Daarnaast leidt maligne hypertensie tot paradoxale RAAS activatie door druknatriurese (leidend tot renineproductie door verhoogd aanbod natrium in distale tubulus) en verdikking van afferente arteriolen (leidend tot glomerulaire ischemie en daardoor renineproductie). Dit kan leiden tot hypokaliëmie en hyponatriëmie (door ADH productie).

 
 • Hypertensieve encefalopathie: ernstige hypertensie gepaard gaande met veranderd bewustzijn (variërend van traagheid of sufheid tot coma), convulsies, delier of corticale blindheid zonder andere oorzaak (CVA, SAB, TTP-HUS).

 • Hypertensieve retinopathie: ernstige verhoging van de bloeddruk (meestal boven 120 mmHg diastolisch) met bilateraal vlamvormige bloedingen en/of zachte exsudaten (graad III) met of zonder papiloedeem (graad IV); gaat meestal samen met een stoornis in de cerebrale autoregulatie.

Aanvullend onderzoek

 • Laboratoriumonderzoek: Hb, trombocyten, reticulocyten, fragmentocyten, kreatinine, natrium, kalium, LDH, haptoglobine, glucose

 • Urine: sediment, kwalitatief op eiwit of kwantitatief gecorrigeerd voor kreatinine in een portie

 • ECG: ischemie, linkerventrikelhypertrofie

 • Op indicatie:

  • Verdenking ACS: troponine, nt-proBNP, aPTT, PT, echo cor

  • Verdenking hartfalen: nt-proBNP, bloedgas met lactaat, leverenzymen, X-thorax, echo cor

  • Verdenking aortadissectie: kruisbloed, bloedgas met lactaat, aPTT, PT, CT-A

  • Verdenking hersenbloeding/-infarct: aPTT, PT, CT-hersenen

  • Verdenking intoxicatie: toxscreen

  • Verdenking hypertensieve encefalopatie: MRI-hersenen indien twijfel over diagnose

  • Verdenking retinopathie: fundoscopie (let op: er moeten bilateraal afwijkingen zijn; graad III (zonder papiloedeem) of graad IV (met papiloedeem) retinopathie

 

Behandeling

 
Behandeling ernstige hypertensie zonder acute orgaanschade
 1. Terughoudend beleid in eerste 30 minuten, hermetingen in rustige kamer

 2. Bij een blijvende verhoging van de bloeddruk (≥180/110 mmHg) na een observatieperiode van 30 minuten en indien aanwijzingen voor hypertensieve eindorgaanschade ontbreken, geef nifedipine retard, captopril of labetalol.

 3. Verwijs naar huisarts voor verdere behandeling conform CVRM richtlijnen

 
 

Behandeling hypertensief spoedgeval

 • Zie bovenstaande richtlijnen

 
 

Adrenerge crisis

 • Hypertensief spoedgeval door adrenerge overstimulatie in het kader van feochromocytoom of autonome hyperreactiviteit (bv. clonidine-onttrekking, hoge dwarslaesie, amfetamine/cocaine)

 • Behandeling:

  • Fentolamine (competitieve alfablokker)

  • Bij amfetamine: benzodiazepine

 • Beta-blokker alleen geven als alfablokkade reeds gegeven is en er sprake is van tachycardie. Anders leidt beta-blokkade tot verhoging van de bloeddruk door het wegvallen van beta-receptor gemedieerde perifere vasodilatatie.

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byDirk Westenberg on 1 March 2023
388 reads