Acute GeneeskundeCardiologie • Hypertensie: >160 mmHg systolisch
 • Nierfunctiestoornis: dialyse, transplantatie, kreatinine >200 µmol/L
 • Leverziekte: cirrose of bilirubine >2x normaal met ASAT/ALAT/AF >3x normaal
 • Labiele INR: instabiele/hoge INR-waarden, tijd binnen therapeutisch bereik <60%
 • Medicatie: denk aan trombocytenaggregatieremmers, NSAIDS, antistolling etc.
Pathologische Criteria
Major Criteria
Minor Criteria
 • Vasculaire fenomenen: arteriële embolieën, longinfarcten, mycotische aneurysma's, intracraniële bloedingen, conjunctivale bloedingen en Janeway-laesies
 • Immunologische fenomenen: glomerulonefritis, Osler-nodes, Roth's spots en reumafactor.
 • Andere microbiologische aanwijzingen: positieve bloedkweek, maar voldoet niet aan een belangrijk criterium zoals hierboven vermeld, of serologisch bewijs van actieve infectie die niet heel typisch is voor endocarditis.

De 3 mogelijke uitslagen zijn: Onwaarschijnlijke endocarditis, Mogelijke endocarditis 'probable' en Heel waarschijnlijk endocarditis 'definite'

Elektrolyten / Nefrologie

Let op: Urine kreatinine in 24uurs urine wordt vaak weergegeven in mmol/24 uur. Het kan zijn dat je de labuitslag nog moet delen door de hoeveelheid liters urine om mmol/L/24uur te krijgen.Endocrinologie

Urine onderzoek in 24-uurs urine. Niet gevalideerd voor een portie.

FarmacologieGewenste dosering per mg/kg is optioneel. Calculator ook alleen te gebruiken voor BMI berekening.
In de meeste gevallen wordt medicatie niet aangepast op ideaal gewicht. Volg bij twijfel lokaal protocol of SWAB, bijvoorbeeld bij sommige antibiotica.


Hemato-oncologie

Hoewel het HLH-2004 protocol ferritine > 500 ng/mL gebruikt, zien we over het algemeen ferritine > 3000 ng/mL als zorgwekkend voor HLH en ferritine > 10 000 als zeer verdacht.

§ Verhogingen boven leeftijdsaangepaste, laboratoriumspecifieke normale niveaus (gedefinieerd als > 2 SD van het gemiddelde) lijken zinvoller dan de oorspronkelijke aanduiding van > 2400 U/mL vanwege variaties tussen laboratoria.

Longgeneeskunde


Comorbiditeiten:


Lichamelijk onderzoek:


Aanvullend onderzoek:Maag-Darm-Lever

 • Geen: normaal bewustzijn, persoonlijkheid, neurologisch onderzoek, elektro-encefalogram
 • Graad 1: rusteloos, verstoorde slaap, prikkelbaar/geagiteerd, tremor, verminderde handschrift, 5 cps golven
 • Graad 2: lusteloos, tijd-verward, ongepast gedrag, asterixis, ataxie, trage drievoudige golven
 • Graad 3: somnolent, stuporeus, plaats-verward, hyperactieve reflexen, rigiditeit, langzamere golven
 • Graad 4: onwekbare coma, geen persoonlijkheid/gedrag, decerebraat, langzame 2-3 cps delta-activiteit
DEZE CALCULATOR WORDT MOMENTEEL AAN GEWERKT
MELD-score met natrium is sinds 2016 geadopteerd door de OPTN (Organ Procurement and Transplantation Network)

DEZE CALCULATOR WORDT MOMENTEEL AAN GEWERKT
MELD 3.0-score is a vernieuwde gevalideerde variant maar nog niet officieel geadopteerd.


Vasculaire

*momenteel in behandeling, palliatieve fase, of behandeling gehad in de afgelopen 6 maanden
* >3 dagen of grote operatie in de afgelopen 12 weken
* >3 cm t.o.v. asymptomatische kant, gemeten 10 cm onder de tuberositas tibiae
*RR <100 systolisch, HF >100, IC, klinische inschatting

*Recente GI-bloeding of operatie ≤2 weken geleden, beroerte ≤1 maand geleden, stollingstoornis of bloedplaatjestelling <75 × 10⁹/L, ongecontroleerde hoge bloeddruk (systolische bloeddruk >180 of diastolische bloeddruk >110), of klinische inschatting.

*in afgelopen 6 maanden

*K2 protocol AMC: geanticipeerde bedrust voor tenminste 3 dagen (excl. toiletgang of douche)

*drager van deficiënties van antitrombine, proteïne C of S, factor V Leiden, protrombine (G20210A) mutatie, antifosfolipidensyndroom

*labspecifieke referentiewaarden

Overig

Deel deze calculatoren:

Deze medische calculators worden uitsluitend ter informatie en voor educatieve doeleinden aangeboden. Ze zijn bedoeld om algemene richtlijnen te bieden en mogen niet worden beschouwd als medisch advies of een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

Het gebruik van deze calculators is volledig op eigen risico. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de calculators of de verkregen resultaten ervan.

De berekeningen en resultaten die door deze calculators worden gegenereerd, zijn gebaseerd op algemene formules en aannames. Ze kunnen variëren afhankelijk van individuele factoren en omstandigheden. Het is altijd raadzaam om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voor nauwkeurige en gepersonaliseerde medische adviezen en behandelingen.

Door gebruik te maken van deze calculators stemt u ermee in dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt en vrijwaart u ons van alle verantwoordelijkheden met betrekking tot uw gebruik van de calculators.

© 2023 – 2024 interne.nl. All rights reserved.