Disclaimer

Belangrijke opmerking: interne.nl fungeert als een centrale bron die doorverwijst naar medische informatie, richtlijnen en databases van andere websites. Daarnaast bieden we zelf medische calculators aan. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Medische doorverwijzing:
interne.nl heeft als voornaamste doel om medische professionals door te verwijzen naar relevante en actuele medische informatie, richtlijnen en databases van andere websites. We streven ernaar om de meest betrouwbare bronnen te selecteren, maar we kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie niet garanderen. Het is belangrijk om altijd te controleren of de informatie actueel en geschikt is voor uw specifieke situatie.

Medische calculators:
Naast doorverwijzingen biedt interne.nl ook medische calculators aan. Deze calculators zijn bedoeld als hulpmiddelen en zijn gebaseerd op algemene formules en aannames. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat de resultaten van deze calculators kunnen variëren op basis van individuele factoren en omstandigheden. Ze mogen niet worden beschouwd als medisch advies of een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

Gebruik op eigen risico:
Het gebruik van zowel doorverwijzingen als medische calculators op interne.nl is volledig op eigen risico. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de doorverwijzingen of calculators, of de verkregen resultaten ervan.

Raadpleeg een professional:
Voor specifieke medische kwesties en individuele gezondheidsbehoeften is het altijd raadzaam om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen. De informatie op interne.nl is geen vervanging voor professioneel medisch advies en dient niet te worden beschouwd als een diagnose of behandeling.

Externe links:
interne.nl kan links bevatten naar externe websites van derden. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie op die websites.

Wijzigingen in de disclaimer:
Houd er rekening mee dat we deze disclaimer van tijd tot tijd kunnen bijwerken om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of om onze diensten te verbeteren. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor eventuele updates.

We danken je voor het begrip van deze disclaimer en het naleven van de richtlijnen die we hebben vastgesteld om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze diensten te waarborgen.

Laatste update: 21-07-2023