Privacyverklaring

Welkom bij interne.nl. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen. We hechten veel waarde aan transparantie en stellen jouw vertrouwen in ons platform op prijs.

Cookies:
Om de functionaliteit van onze website te waarborgen, maken we gebruik van noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de pagina’s en worden automatisch geplaatst wanneer je onze website bezoekt.

Google Analytics:
Om onze website te optimaliseren en te verbeteren, gebruiken we Google Analytics. Hiermee verzamelen we anonieme gegevens over het verkeer en het gebruik van de pagina’s. Deze gegevens helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website vinden en gebruiken, zodat we jou een betere ervaring kunnen bieden.

Gegevensbescherming:
We willen benadrukken dat alle informatie die we verzamelen bij interne.nl blijft en niet wordt gedeeld met derden. Jouw privacy is van het grootste belang voor ons, en we nemen alle redelijke maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik.

Jouw rechten:
Als gebruiker van interne.nl heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je vragen hebt over hoe we jouw gegevens verwerken of als je jouw gegevens wilt opvragen, neem dan gerust contact met ons op.

Wijzigingen in onze privacyverklaring:
Houd er rekening mee dat we onze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen bijwerken om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of om onze gegevensverwerking te verbeteren. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor eventuele updates.

Contact:
Heb je vragen, opmerkingen of zorgen over onze privacyverklaring of de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

We danken je voor het vertrouwen in interne.nl en verzekeren je dat we jouw privacy met de grootst mogelijke zorg behandelen.

Laatste update: 21-07-2023