Hypofyseadenoom

Richtlijnen

UpToDate

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

Etiologie

In samenwerking met Nick van Es:

 • Typen: prolactinoom (30%), niet-functionerend adenoom (25%), GH-producerend adenoom (25%), plurihormonaal adenoom (meestal GH + prolactine; 12%), ACTH-producerend adenoom(14%), gonadotrofineproducerend adenoom (2%), TSH-producerend adenoom (<1%), alfa-subunit producerend adenoom (<1%)
 • Microadenoom (<1 cm) of macroadenoom (≥1 cm)
 • Hypofysehormonen

  • Hypothalamus: CRH, TRH, GHRH, LHRH (=GnRH)

  • Hypofyseachterkwab: ADH, oxytocine

  • Hypofysevoorkwab: groeihormoon, FSH, LH, ACTH, TSH, prolactine

Anamnese:

 • Gericht op uitval over overproductie van de verschillende hypofysehormonen (zie onder)
 • Visusklachten / gezichtsvelduitval

Aanvullend onderzoek:

 • Metingen hypofysefunctie: prolactine, TSH en FT4, IGF-1 (wordt geproduceerd in lever onder invloed van groeihormoon; groeihormoon zelf wordt pulsatiel afgegeven), LH/FSH, testosteron, ACTH/cortisol (gebruik ochtend cortisol als screening bij verdenking op hypocortisolisme en daarna eventueel een synacthen test, doe screeningstesten voor hypercortisolisme (dexamethason suppressie test, midnight speeksel cortisol en 24-uurs urine op cortisol) bij verdenking op hypercortisolisme)
 • Anamnese gericht op ADH uitval (polyurie, polydipsie), eventueel natrium bepaling

Behandeling

 • Neurochirurgische transsfenoidale resectie, bij visusverlies / gezichtsvelduitval door compressie chiasma opticum, of bij hormonale overproductie (bijvoorbeeld acromegalie of M. Cushing)
 • Medicamenteus: bijvoorbeeld cabergoline bij prolactinoom, zorgt ook voor afname van de grootte van het adenoom

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 11 March 2024
182 reads