Hypoglykemie

Acuut

Richtlijnen

UpToDate

interne.nl extra informatie*

in samenwerking met Nick van Es:

Definitie

 • Alarmeringsniveau: glucose <4 mmol/L (NB: meestal pas klachten <3.5 mmol/L)

 • Klinisch serieuze hypoglycemie <3 mmol/L

 • Ernstige hypoglycemie: cognitieve dysfunctie, hulp van buitenaf noodzakelijk voor herstel

Oorzaken:

 • Endogene oorzaken

  • Insuline-afhankelijk: insulinoom, nesidioblastose, insuline-antistoffen, insulinereceptorantistoffen

  • Niet insuline-afhankelijk: gastric-bypass (dumping), leverfalen, nierfalen, hartfalen, sepsis, hypocortisolisme, groeihormoondeficiËntie, IGF-2-producerende tumor

 • Exogene oorzaken

  • Insuline-afhankelijk: insuline, SU-derivation, overige medicatie, factitia

  • Niet insuline-afhankelijk: alcohol, uithongering

Symptomen

 • Autonome respons: zweten, zwakte, tachycardie, hartkloppingen, tremor, honger, tintelingen

 • Neuroglycopenie: verwardheid, concentratiestoornissen, slecht/dubbel zien, dysartrie, apraxie, irritatie/aggressief gedrag, coma, epilepsie, neurologische uitval

Trias van Whipple:

 • Biochemisch vastgestelde hypoglycemie (<3 mmol/L)

 • Neuroglycopene of autonome symptomen

 • Afname of verdwijnen van symptomen na adequate behandeling van de hypoglycemie

 • Anamnese: insuline, SU-derivaten, overige medicatie, alcoholgebruik, aanwijzingen sepsis, aanwijzingen leverfalen

 • Risicofactoren: eerdere hypoglycemie, verminderde awareness, antidepressiva, (streven naar) laag HbA1c, slechte glucoseregulatie, nierinsufficientie, alcohol, sport, slapen, coeliakie, psychologische stress

 • Diagnostiek

  • Laboratoriumonderzoek: CRP, bloedbeeld incl leukocytendifferentiatie, natrium, kalium, kreatinine, glucose, albumine, ALAT, ASAT, gammaGT, alkalisch fosfatase, bilirubine, PT, aPTT, veneus gas incl lactaat, evt alcoholpromillage

  • Indien geen diabeet: glucose, insuline, C-peptide en screening voor SU-derivaten, vastenproef

Acute behandeling ernstige hypoglycemie

 1. Indien orale of i.v. toediening van glucose (nog) niet mogelijk is, geef 1 mg glucagon i.m. (effect pas na 10 minuten, herhalen niet zinvol)

 2. Indien i.v. toegang: geef glucose 10 gram intraveneus: 100 ml glucose 10% of 50 ml glucose 20% of 20 ml glucose 50% of glucose 200 ml glucose 5% (verwachte stijging 2 mmol/L per 10gr)

 3. Controleer glucose <10 minuten

 4. Herhaal behandeling indien glucose <5 mmol/L

 5. Controleer glucose na stabilisering elke 30-60 minuten

 6. Indien patiënt weer bijgekomen: langwerkende koolhydraten eten (bv. boterham = 10-15 gram koolhydraten)

 7. Streven naar glucose >5 mmol/L

 8. Opnameindicaties: sulfonylureumderivaten, niet kunnen eten, recidief hypoglycemie tijdens obserbatie op SEH

 9. Overweeg onderhoudsinfuus: glucose 5 mg/kg/min = 0.3 g/kg/uur

  • Gewicht 50 kg: 15 g/uur = ~300 ml glucose 5% per uur of 150 ml glucose 10% per uur

  • Gewicht 70 kg: 21 g/uur = ~400 ml glucose 5% per uur of 200 ml glucose 10% per uur

  • Gewicht 90 kg: 27 g/uur = ~500 ml glucose 5% per uur of 250 ml glucose 10% per uur

Aandachtspunten lange termijn bij diabeten

 • Glucose niet <6 mmol/L voor het slapen gaan

 • Kies medicatie met laag risico op hypoglycemieën

 • Insulinepomp

 • Continuous glucose monitoring

 • Re-educatie bij ouderen met type 2 diabetes die ernstige hypoglycemie hebben doorgemaakt

 • Rijongeschiktheid: bij herhaalde ernstige hypoglycemieën in geval deze zich voordoen tijdens wakkere uren, dan rijongeschikt voor een periode van 3 maanden na de laatste ernstige hypoglycemie (NB: behandelaar hoeft dit niet te melden)

 • Geen voedselinname gedurende 72 uur. Enkel calorievrije dranken.

 • Einde proef indien hypoglycemie <2.5 mmol/L of na 72 uur vasten.

 • Bij hypoglycemie of aan het einde van de test: veneuze afname voor glucose, insuline en C-peptide

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 31 August 2023
669 reads