Thyreotoxische crisis

Acuut

/* CSS styles specific to the ThyrotoxicCrisisCalculator */ #ThyrotoxicCrisisCalculator .calculator-content { display: none; } /* Other styles specific to the ThyrotoxicCrisisCalculator */
Normaal 37.2-37.7 37.8-38.2 38.3-38.8 38.9-39.3 39.4-39.9 ≥ 40
Normaal Milde stoornis (agitatie) Matige stoornis (delier, psychose, lethargie) Ernstige stoornis (epileptische aanvallen, coma)
Normaal Matige stoornis (diarree, misselijkheid, braken, buikpijn) Ernstige stoornis (onverklaarde icterus)
Normaal 90-109 110-119 120-129 130-139 ≥ 140
Normaal Mild (perifeer oedeem) Matig (beiderzijds crepiteren) Ernstig (longoedeem)
Afwezig Aanwezig
Afwezig Aanwezig
function calculateThyroToxicCrisis() { const bodyTemperatureInput = document.getElementById("thyroBodyTemperatureInput").value; const cnsInput = document.getElementById("thyroCNSInput").value; const gastroInput = document.getElementById("thyroGastroInput").value; const heartRateInput = document.getElementById("thyroHeartRateInput").value; const decompensationInput = document.getElementById("thyroDecompensationInput").value; const afInput = document.getElementById("thyroAFInput").value; const triggersInput = document.getElementById("thyroTriggersInput").value; let totalScore = 0; switch (bodyTemperatureInput) { case "normal": totalScore += 0; break; case "range_1": totalScore += 5; break; case "range_2": totalScore += 10; break; case "range_3": totalScore += 15; break; case "range_4": totalScore += 20; break; case "range_5": totalScore += 25; break; case "range_6": totalScore += 30; break; } switch (cnsInput) { case "normal": totalScore += 0; break; case "mild": totalScore += 10; break; case "moderate": totalScore += 20; break; case "severe": totalScore += 30; break; } switch (gastroInput) { case "normal": totalScore += 0; break; case "moderate": totalScore += 10; break; case "severe": totalScore += 20; break; } switch (heartRateInput) { case "normal": totalScore += 0; break; case "range_1": totalScore += 5; break; case "range_2": totalScore += 10; break; case "range_3": totalScore += 15; break; case "range_4": totalScore += 20; break; case "range_5": totalScore += 25; break; } switch (decompensationInput) { case "normal": totalScore += 0; break; case "mild": totalScore += 5; break; case "moderate": totalScore += 10; break; case "severe": totalScore += 15; break; } switch (afInput) { case "absent": totalScore += 0; break; case "present": totalScore += 10; break; } switch (triggersInput) { case "absent": totalScore += 0; break; case "present": totalScore += 10; break; } let diagnosis = ""; if (totalScore < 25) { diagnosis = "Diagnose thyreotoxische crisis onwaarschijnlijk"; } else if (totalScore >= 25 && totalScore <= 44) { diagnosis = "Ondersteunt de diagnose thyreotoxische crisis"; } else if (totalScore > 45) { diagnosis = "Diagnose thyreotoxische crisis waarschijnlijk"; } const resultHTML = "Score: " + totalScore + "
" + "Referentiewaarden:
" + "< 25: Diagnose thyreotoxische crisis onwaarschijnlijk
" + "25-44: Ondersteunt de diagnose thyreotoxische crisis
" + "> 45: Diagnose thyreotoxische crisis waarschijnlijk"; document.getElementById("ThyrotoxicCrisisResult").innerHTML = resultHTML; // Show the result, copy button, and references document.getElementById("ThyrotoxicCrisisResult").style.display = "block"; document.getElementById("ThyrotoxicCrisisCopyButton").style.display = "block"; document.getElementById("ThyrotoxicCrisisReference").style.display = "block"; } function ThyrotoxicCrisis_copyToClipboard() { const resultDiv = document.getElementById("ThyrotoxicCrisisResult"); const textArea = document.createElement("textarea"); // Extracting text content directly for plain text textArea.value = resultDiv.innerText; document.body.appendChild(textArea); textArea.select(); document.execCommand("Copy"); textArea.remove(); alert("Result copied to clipboard"); }
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const thyrotoxicCrisisButton = document.querySelector('#ThyrotoxicCrisisCalculator .calculator-button'); const thyrotoxicCrisisContent = document.querySelector('#ThyrotoxicCrisisCalculator .calculator-content'); thyrotoxicCrisisButton.addEventListener('click', function() { if (thyrotoxicCrisisContent.style.display === 'none' || thyrotoxicCrisisContent.style.display === '') { thyrotoxicCrisisContent.style.display = 'block'; } else { thyrotoxicCrisisContent.style.display = 'none'; } }); });

Richtlijnen

UpToDate

Literatuur

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

Achtergrond

  • Zeldzame, levensbedreigende manifestatie van hyperthyreoidie met hoge mortaliteit (10-30%, bron UpToDate)
  • Meestal geluxeerd door het abrupt staken van schildklier-remmende medicatie, of een acuut event zoals een operatie, trauma, infectie, of partus
  • Kliniek wordt gekarakteriseerd door de gebruikelijke symptomen passend bij hyperthyreoidie, maar dan in ernstiger vorm
  • Diagnose wordt gesteld op basis van kliniek (gebruik de calculator)

Behandeling

  • Laagdrempelig opname op IC voor bewaking en ondersteuning
  • Combinatie van hoge doseringen strumazol of PTU, propranolol, jodium (plummeren), en glucocorticoïden (hydrocortison)
  • Behandeling van eventuele luxerende ziekte
  • Indien hyperthermie: koelen

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byDirk Westenberg on 28 December 2023
389 reads