Thyreotoxische crisis

Acuut

Richtlijnen

UpToDate

Literatuur

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

Achtergrond

  • Zeldzame, levensbedreigende manifestatie van hyperthyreoidie met hoge mortaliteit (10-30%, bron UpToDate)
  • Meestal geluxeerd door het abrupt staken van schildklier-remmende medicatie, of een acuut event zoals een operatie, trauma, infectie, of partus
  • Kliniek wordt gekarakteriseerd door de gebruikelijke symptomen passend bij hyperthyreoidie, maar dan in ernstiger vorm
  • Diagnose wordt gesteld op basis van kliniek (gebruik de calculator)

Behandeling

  • Laagdrempelig opname op IC voor bewaking en ondersteuning
  • Combinatie van hoge doseringen strumazol of PTU, propranolol, jodium (plummeren), en glucocorticoïden (hydrocortison)
  • Behandeling van eventuele luxerende ziekte
  • Indien hyperthermie: koelen

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 6 July 2023
76 reads