Airway

Acuut

Richtlijnen

UpToDate

Literatuur

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

In samenwerking met Nick van Es:

Reanimatie

 • Ruimte creëren
 • Ademweg inspecteren
 • Guedell plaatsen
 • Kap aansluiten op zuurstof
 • Start beademing kap (30:2)
 • Controle luchtlekkage + thoraxexcursies + ademgeruis beiderzijds
 • Plaatsen iGel –> indien geen luchtlekkage, continue ventilatie tijdens borstcompressies (frequentie 10/min)

Ademminuutvolume: ~10% van lean body weight. Geef bij non-rebreathing masker ca 1.5-2x dit ademminuutvolume ter preventie van CO2-stapeling.

OptiFlow

 • Verbetering oxygenatie door hoge flow bij verhoogde ademarbeid. Tevens bevochtiging lucht.
 • Creëert een soort PEEP
 • Niet gebruiken bij verhoogde pCO2

 
Non-invasieve beademing

 • Voorwaarden: coöperatieve patiënt, hemodynamisch stabiel en verwachte verbetering binnen 48 uur of als bridge-to-intubation
 • Met name geschikt voor astma cardiale en exacerbatie COPD
 • Indien na 2 uur geen verbetering in kliniek en bloedgas, dan overgaan tot intubatie of stoppen NIV

Auto-PEEP

 • Ontstaat als inspiratie reeds begint vóór volledige expiratie (bv. bij COPD)
 • Monitoren kan door instelling apparaat of door evalueren flowcurve. Eventueel op proef machine kortdurend loskoppelen.
 • Verhoogt kans op hypotensie

 

Voorbereiding intubatie (SALT-MO2VIE)

 • Suction
 • Airway (bv. larynxmasker, Mayo-tube)
 • Laryngoscoop
 • Tube (diameter man: 8-9, vrouw: 7-8)
 • Medicatie
  • Anesthetica en vulling over dikste infuus. Cave tensiedaling bij geven anesthetica door sympothicolyse (behalve bij ketamine)
  • Vasopressie +/- inotropie over dunste infuus. Zorg voor constante flow.
 • O2: pre-oxygenatie
 • Ventilator: instellingen machine
 • IV-toegang: 2 of meer
 • Elektriciteit: defibrillator, evt. reeds paddles plakken

 

Parameters volledige beademing

 • Teugvolume (volume-gestuurd of druk-gestuurd, compliantie long is bepalend)
 • Ademfrequentie
 • FiO2 (start 1.0)
 • PEEP
 • I:E ratio (inspiratie:expiratie)
 • Flow

Parameters ondersteunende ademhaling

 • Druk
 • FiO2
 • PEEP
 • Flow

(dus niet: ademminuutvolume, omdat ademfrequentie zal dalen bij aanbod van meer druk)

Oxygenatie wordt bepaald door (doel: SaO2 ≥90%)

 • FiO2
 • PEEP
 • (Evt. tijd (inspiratie))

Ventilatie wordt bepaald door (doel: pH >7.20)

 • Ademminuutvolume: teugvolume x ademfrequentie
 • Ademfrequentie
 • I:E ratio

 

Volume-gestuurd

 • P-plateau is gelijk aan P-alveolair
 • P-piek geeft weerstand in luchtweg weer

Overgang control naar support

 • Druk-gestuurde trigger (bv. -2 cm H2O) of flow-gestuurde trigger (bv. 2L/min)
 • Voorbeeld: bij PEEP 5 cm H2O en druk-trigger -2 cm H2O moet patiënt -7 cm H2O negatieve druk maken
 • Bij patiënten met auto-PEEP: PEEP gelijk zetten aan auto-PEEP

Voorwaarden ontwentrial

 • Klinische inschatting: intacte luchtwegreflexen (hoesten en slikken), afwezigheid grote hoeveelheden sputum, verbetering van ziektebeeld waarvoor patiënt werd geïntubeerd
 • Stabiele hemodynamiek: HF ≤140/min, systolische bloeddruk 90-160 mmHg, geen of lage dosis vasopressine, stabiele metabole situatie
 • Adequate oxygenatie : SaO2 >90% of FiO2 <40%, PEEP ≤8 cm H2O
 • Adequate longfunctie: AF ≤35/min, IPAP ~10 cm H2O, MIP ≤20-25 cm H2O, Vt >5 ml/kg, AF/Vt <105 teugen/min/l (RSBi), Geen respiratoire acidose
 • Adequate cognitie: geen sedatie of adequate cognitie bij sedativa

 

Faalcriteria voor ontwentrial

 • Subjectief: agitatie, angst, somnolentie, zweten, cyanose, toename ademarbeid, toename gebruik hulpademhalingsspieren, dyspnoe
 • Pulmonaal: PaO2 ≤50-60 mmHg op FiO2 ≥50% of SaO2 ≤90%, pH <7.32, AF >35/min of toename ≥50%
 • Hemodynamisch: HF >140/min of toename ≥20%, systolische bloeddruk >180 mmHg of toename ≥20%, systolische bloeddruk ≤90 mmHg, cardiale aritmie

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byDirk Westenberg on 19 May 2023
357 reads