Vallen

Acuut

Richtlijnen

UpToDate

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

Etiologie

 • Acroniem valrisicofactoren: VAL OM ZICH
 • Valangst
 • Artrose, Alcohol
 • Loop- of balansstoornis
 • Omgevingsfactoren, Orthostase
 • Medicatie
 • Zintuigen
 • Incontinentie (urine)
 • Comorbiditeit, Cognitie & stemming
 • Hart- en vaataandoeningen

Anamnese:

 • Beschrijving van de val (begeleidende symptomen, tijdstip, plaats, activiteit)
 • Voorgeschiedenis, medicatiegebruik en intoxicaties
 • Intrinsieke en extrinsieke factoren

Lichamelijk onderzoek:

 • Volledig algemeen onderzoek, vitale functies
 • Orthostasemeting
 • Mentale status
 • Visusmeting en gezichtsveldonderzoek, gehoor
 • Mobiliteit, spierkracht (met name onderste extremiteit)
 • Extremiteiten (artrose)
 • Nekbewegingen (beperkingen, uitlokkende factor voor duizeligheid?)
 • Kiepproef (Hallpike)

Aanvullend onderzoek:

 • Algemeen labonderzoek inclusief vitamine D
 • ECG
 • Fysieke functie: SPPB/TUGT
 • Cognitie: MMSE/MOCA
 • Stemming: GDS
 • Functioneren: ADL/IADL
 • Valangst: FES

Behandeling

Behandelopties

 •  

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 15 March 2024
505 reads