Anemie

Acuut

Richtlijnen

NHG

UpToDate

Literatuur

interne.nl extra informatie*

Stroomschema NHG:

Etiologie

 • Microcytaire anemie: ijzergebrek, chronische ziekte/inflammatie, sideroblastaire anemie, hemoglobinopathieën
 • Normocytaire anemie: acute bloeding, ijzergebrek (vroege fase), chronische ziekte/inflammatie, beenmergziekte (infiltratie, suppressie/aplasie), chronische nierinsufficiëntie, hypothyreoidie, hypopituitarisme, overmatig alcoholgebruik, toxisch medicamenteus, infectie
 • Macrocytaire anemie: vitamine B12 – of foliumzuurdeficiëntie, overmatig alcoholgebruik, myelodysplastisch syndroom, hemolyse, leverziekte, hypothyreoidie, hiv infectie, toxisch medicamenteus

 

NB: bij gecombineerde oorzaken kunnen mengbeelden ontstaan

Anamnese:

 • Gericht op symptomen van anemie: vermoeidheid, dyspnoe en verminderde inspanningstolerantie, duizeligheid, gevoel van flauwvallen, pijn op de borst, hartkloppingen
 • Gericht op oorzaken: bloedverlies (tr digestivus, menstruatie, hematurie, recente operaties, epistaxis, etc), dieet, gewichtsverlies, alcohol- en medicatiegebruik, ontlastingspatroon, bovenbuiksklachten, nachtzweten, bot- en gewrichtspijn

 

Lichamelijk onderzoek:

 • Vitale functies, huid (bleekheid / icterus / bloedingen), hepatosplenomegalie, lymfeadenopathie, op indicatie rectaal toucher

 

Aanvullend onderzoek:

 • Algemeen: Hb, MCV, RDW, reticulocyten, leukocyten, trombocyten, leukocytendifferentiatie
 • Bouwstoffen: ferritine, ijzer, transferrine, ijzer-/transferrineverzadiging, foliumzuur, vitamine B12
 • Hemolyse: LDH, haptoglobine, bilirubine (indien aanwijzingen voor hemolyse gevolgd door directe anti-globuline test/Coombs)
 • Overig: CRP, kreatinine, TSH, eiwitspectrum en immunoglobulines op indicatie

Behandeling

 • Afhankelijk van oorzaak

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byDirk Westenberg on 9 August 2022
1024 reads