Sepsis

Acuut

Richtlijnen

UpToDate

Literatuur

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

Definitie en etiologie

In samenwerking met Nick van Es:

 • Definitie (volgens Sepsis-3): infectie met levensbedreigende orgaandysfunctie als gevolg van dysregulatie van immuunrespons
 • Orgaandysfunctie: acute toename SOFA score ≥2 punten door infectie (uitgangswaarde is 0 in patiënten zonder bekende orgaandysfunctie)
 • Septische shock: sepsis en behoefte aan vasopressortherapie om een MAP ≥65 mmHg te behouden na adequate vloeistofresuscitatie bij een minimaal lactaat van 2,0 mmol/L
 • Uitingen shock:
  • Systolische bloeddruk <90 mmHg of MAP <65 mmHg
  • Verhoogd lactaat
  • Verminderde orgaanperfusie: huidperfusie, diurese, mentale status

NB. de richtlijnen van oa. de Surviving Sepsis Campaign en het Amsterdam UMC geven de voorkeur aan de NEWS/MEWS score boven de qSOFA.

Etiologie

 • Gram-positieve bacteriën (m.n. Staphylococcus aureus en Streptococcus pneumoniae), Gram-negatieve bacteriën (m.n. Escherichia coli, Klebsiella spp, en Pseudomonas aeruginosa). Minderheid: polymicrobiële infecties, anaeroben en schimmels. Vaak blijven kweken negatief.

Anamnese:

 • Gericht op de bron van infectie, klinische verschijnselen en complicaties (teken van orgaanfalen), recent antibioticagebruik, recente ziekenhuisopname, asplenie, recent buitenlandbezoek.

 

Lichamelijk onderzoek:

 • Stabilisatie volgens ABCDE
 • Volledig lichamelijk onderzoek gericht op bron van infectie (let o.a. ook op endocarditis stigmata, volledige huidinspectie voor mogelijke porte d’entrée)

 

Aanvullend onderzoek:

 • Bloedonderzoek: volledig bloedbeeld, nierfunctie en elektrolyten, glucose, leverenzymen, APTT, PT, bloedgas met lactaat, CRP. Fibrinogeen en D-dimeer bij verdenking diffuse intravasale stolling (DIS).
 • Urinesediment
 • Bloedkweken: neem er minstens twee af voordat antibiotica worden gestart. Bij een intraveneuze lijn ook bloedkweken uit de lijn afnemen.
 • Kweken van urine, sputum, wondvocht, liquor en/of andere vochtcollecties dienen voor de eerste antibiotica gift te worden afgenomen, tenzij de kliniek dit niet toelaat.

Behandeling

In samenwerking met Nick van Es: 

 • Antibiotica <1 uur, na afname van kweken
 • Vloeistofbolus 30 mg/kg in 3 uur (bij voorkeur gebalanceerde vloeistof zoals Ringer’s, Plasma-Lyte of Sterofundin)
 • Source control: drainage waar mogelijk
 • Consult IC voor start noradrenaline indien MAP <65 mmHg ondanks adequate vloeistofsuppletie
 • Overweeg reeds starten noradrenaline over perifeer infuus op SEH
 • Bij refractaire shock: vasopressine, hydrocortison en/of switch noradrenaline naar adrenaline

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 15 March 2024
397 reads