Hyponatriemie

Acuut

Richtlijnen

NIV

UpToDate

Literatuur

Overzichtsartikel: VOLGT

NTVG labquiz: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/a7086.pdf

Gerelateerde onderwerpen

VOLGT

interne.nl extra informatie*

Stroomdiagram hyponatriemie

 

bron: UpToDate

Gezien je in de dienst niet automatisch de urine-osmolaliteit krijgt, kan het soortegelijk gewicht je helpen.

Let op:

  • Soortelijk gewicht wordt minder betrouwbaar naar gelang er meer deeltjes in de urine zitten (eiwit, glucose, leuko’s etc)
  • Als urine osmolaliteit nodig is, kan deze ook in de dienst, op verzoek (zo nodig iom klinisch chemicus), altijd worden bepaald!

 

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 3 August 2023
753 reads