Schildkliernodus

Richtlijnen

UpToDate

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*


bron: F. Tessler et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. J Am Coll Radiol 2017 May;14(5):587-595

Achtergrond

  • Bij mensen van 30-40 jaar heeft 5-10% palpabele nodi en 30% een nodus op echo of CT. Dit percentage stijgt met de leeftijd.
  • Het risico op een maligne palpabele nodus is <5%.

Diagnostiek

  • Afhankelijk van TI-RADS classificatie (zie schema)
  • Bij incidentalomen is het advies niet altijd routinematig nadere diagnostiek te verrichten, er zijn uitzonderingen (bijvoorbeeld PET-avide nodus, zie richtlijn voor uitgebreide informatie)

Behandeling

  • Afhankelijk van diagnose

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 1 September 2023
670 reads