Hypercalciemie

Acuut

UpToDate

Gerelateerde onderwerpen

interne.nl extra informatie*

Etiologie

 • Excessieve PTH productie: primaire hyperparathyreoidie, tertiaire hyperparathyreoidie, familiaire hypocalciurische hypocalciëmie (mutatie in calcium sensing receptor), lithium
 • Maligniteit: overproductie PTHrP of lytische skeletlesies
 • Excessieve productie actief vitamine D: granulomateuze ziekte (sarcoidose, TBC), lymfoom, vitamine D intoxicatie
 • Toegenomen botresorptie: hyperthyreoïdie, immobilisatie (meestal milde hypercalciemie)
 • Excessieve calciuminname: milk-alkali syndroom, TPV
 • Medicatie: thiazidediuretica, lithium, calciumpreparaten, vitamine A, anti-oestrogenen
 • Endocrien: bijnierschorsinsufficiëntie, feochromocytoom, VIPoom

Anamnese:

 • Symptomen meestal pas bij gecorrigeerd calcium >3.0 mmol/l
 • Malaise, gewichtsverlies, polyurie, polydipsie, anorexie, misselijkheid, braken, obstipatie, bovenbuikspijn (ulcus pepticum, pancreatitis), nierstenen, mentale veranderingen (moe, suf, verward), botpijn, medicatiegebruik\

 

Lichamelijk onderzoek:

 • Tekenen van hypovolemie, verwardheid, sufheid, coma, spierzwakte, hyporeflexie, psychiatrische symptomen, tekenen van maligniteit, hartritmestoornissen (bradycardie)

 

Aanvullend onderzoek:

 • Bloed: natrium, kalium, calcium, magnesium, fosfaat, albumine, ureum, kreatinine, alkalische fosfatase, PTH, vitamine D, veneus bloedgas met geïoniseerd calcium
 • ECG: verkort QT-interval, bradycardie
 • Op indicatie: bezinking, M-proteïne, PTH-related peptide, ACE, TSH, cortisol, 1,25-vitamine D

Behandeling

 • Volgens het acute boekje.
 • Nota bene: infuus moet NaCl 0.9% zijn, zout is essentieel voor calciurese.

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 2 August 2023
987 reads