Chronische vermoeidheid

Richtlijnen

UpToDate

Literatuur

Volgt

interne.nl extra informatie*

In samenwerking met Nick van Es

Oorzaken

 • Cardiopulmonaal: hartfalen (cave: (post-)infectieuze myocarditis), COPD, OSAS, pulmonale hypertensie
 • Endocrinologisch/metabool: hypo-/hyperthyreoidie, chronische nierziekte, chronische leverziekte, bijnierschorsinsufficiëntie, elektrolytstoornissen
 • Hematologisch: anemie
 • Neoplastisch: maligniteit
 • Infectieus: mononucleosis syndroom (post-infectieus), hepatitis, SOA incl. HIV, endocarditis lenta, TBC, Lyme, Q-koortsvermoeidheidssyndroom
 • Reumatologisch: fibromyalgie, PMR, SLE, reumatoide artritis, Sjögren, sarcoidose
 • Psychologisch: depressie, angststoornis, somatisatiestoornis, burn-out
 • Neurologisch: multipele sclerose
 • Medicatie: benzodiazepines, antidpressiva, antihistaminica, beta-blokkers, opioden
 • Intoxicatie: alcohol, marijuana, opioiden, cocaine
 • Deficiënties: vitamine B12, vitamine D
 

Algemene anamnese

 • Begin: subactuut of gradueel, uitlokkende factoren (ziekte of life event)
 • Beloop: stabiel, verbeterend, progressief
 • Duur en patroon van moeheid
 • Factoren met negatieve of positieve invloed (bv. werken vs weekend of vakantie)
 • Impact op dagelijks leven (werk, sociale activiteiten)
 • Aanpassingen die gedaan zijn om met moeheid om te gaan
 • Verminderde inspanningstolerantie?

Lichamelijk onderzoek

 • Vitale parameters incl. temperatuur en orthostatische hypotensie
 • Algemeen (stemming, affect, Cushingoid uiterlijk), conjunctivae, schildklier, hart, longen, lymfeklieren, kloppijn, hepatosplenomegalie, oedeem, spierzwakte, auto-immuunfenomenen
 • Op indicatie: mammae, rectaal toucher (incl. prostaat)
 

Aanvullend onderzoek

 • Lab
 • ECG
 • X-thorax
 • Urinesediment
 • Op indicatie: virusserologie, coeliakie, vitamine D/B12, ANA/ANCA/RF/anti-CCP, Lyme, IgA/IgG/IgM,
 • Op indicatie: CT-thorax/abdomen
 

Indien geen lokaliserende klachten:

 • Herbeoordeling na 1-3 maanden
 • Gewicht herhalen
 • Herhalen van lab (BSE, bloedbeeld, leverenzymen)
 

Chronisch vermoeidheidssyndroom

Diagnosis requires that the patient have the following three symptoms*:

 1. A substantial reduction or impairment in the ability to engage in pre-illness levels of occupational, educational, social, or personal activities that persists for more than six months and is accompanied by fatigue, which is often profound, is of new or definite onset (not lifelong), is not the result of ongoing excessive exertion, and is not substantially alleviated by rest.
 2. Post-exertional malaise – Worsening of a patient’s symptoms and function after exposure to physical or cognitive stressors that were normally tolerated before disease onset.
 3. Unrefreshing sleep.

At least one of the two following manifestations is also required*:

 1. Cognitive impairment – Problems with thinking or executive function exacerbated by exertion, effort, or stress or time pressure.
 2. Orthostatic intolerance – Worsening of symptoms upon assuming and maintaining upright posture. Symptoms are improved, although not necessarily abolished, by lying back down or elevating the feet.

Feedback formulier

Is er een link kapot of verouderd?
Suggesties voor extra informatie voor dit artikel?
Vul dit formulier in en je hebt bijgedragen aan het up-to-date houden van interne.nl

Last updated byAstrid Newsum on 15 March 2024
575 reads